Ωράριο λειτουργίας

Ενημέρωση του Ωραρίου Λειτουργίας

για La Otra BibliotecamicroCopies

Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή: 10.00 – 20.00

Τετάρτη, Πέμπτη: 10.00 – 22.00

Σάββατο: 12.00 – 17.00

ταμπέλα mikrocopies.cdr

emails:

laotrabiblioteca@mikropolis.gr

mikrocopies@gmail.com