26/3/17: Κοσμικό χάος και αρμονία: Δημιουργία, δομή και εξέλιξη του σύμπαντος


Κυριακή 26/3/17:
Κοσμικό χάος και αρμονία: Δημιουργία, δομή και εξέλιξη του σύμπαντος

Στην καθημερινότητα μας χρησιμοποιούμε την λέξη “κόσμος” για να περιγράψουμε είτε τον πλανήτη Γη είτε ένα σύνολο ανθρώπων. Ο Πυθαγόρας όμως εισήγαγε τον όρο αυτό για να περιγράψει το σύμπαν ως σύνολο και ως ένα σύστημα με πολυπλοκότητα και ευταξία το οποίο υπακούει σε νόμους. Ουσιαστικά ως το αντίθετο του χάους/αταξίας. Η δημιουργία ουράνιων σωμάτων αποτελεί μια διαδικασία η οποία σηματοδοτεί ακριβώς αυτό, την μετάβαση από το χάος στην αρμονία. Υπάρχουν δύο παρεμφερείς επιστήμες οι οποίες ασχολούνται με αυτό το ζήτημα. Η πρώτη είναι η Κοσμολογία, η οποία μελετά την δημιουργία και εξέλιξη του σύμπαντος. Είναι μια προσπάθεια να κατανοηθεί η προέλευση και η κατάληξή του. Η δεύτερη είναι η Αστρονομία, η οποία ασχολείται με τις φυσικές διεργασίες οι οποίες καθορίζουν την δομή και ανάπτυξη των πλανητών, αστέρων, γαλαξιών…

Στη συνάντηση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματα από τις δύο αυτές επιστήμες για να διερευνήσουμε πως ξεκίνησε το σύμπαν, ποια ήταν τα αρχέγονα συστατικά του και πως από αυτά φτιάχτηκαν τα πρώτα αστέρια. Θα δούμε τις διαδικασίες στο εσωτερικό των αστεριών οι οποίες επέτρεψαν την σύνθεση των υπόλοιπων χημικών στοιχείων, από τα οποία δημιουργήθηκαν και οι μετέπειτα πιο σύνθετοι οργανισμοί όπως ο άνθρωπος. Επίσης, θα ακολουθήσουμε χρονολογικά την εξέλιξη αυτής της γνώσης, καθώς και τους τρόπους με τους οποίους αυτή αποκτήθηκε.

Η συνάντηση αυτή θα είναι ένα ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσει από τη γέννηση του σύμπαντος, εκεί όπου πραγματικά δημιουργήθηκε ο χώρος και ο χρόνος, και θα τελειώσει στο σημείο όπου μας υποδεικνύει η επικρατέστερη θεωρία, στον θάνατο όλων των δομών του σύμπαντος.

Υλικό για προετοιμασία:

https://www.youtube.com/watch?v=tq6be-CZJ3w&list=PL8dPuuaLjXtMczXZUmjb3mZSU1Roxnrey 

https://www.youtube.com/watch?v=0rHUDWjR5gg&list=PL8dPuuaLjXtPAJr1ysd5yGIyiSFuh0mIL

Κοσμολογία-17299
Γαλαξίες-Κοσμολογία-13696
Εισαγωγή στην Αστροφυσική-56996