02/04/17 – Οδηγός επιβίωσης για τεχνολογικά αναλφάβητους-ες

5η συνάντηση

Κυριακή 2/3/17, στις 19:00
Οδηγός επιβίωσης για τεχνολογικά αναλφάβητους-ες

Ενδεικτικές ερωτήσεις: (συμπληρώστε ελεύθερα κι εσείς)
https://docs.google.com/document/d/1FH9N3wfiCCfJ3EnrEjWfD3jZwBukKJf9eie4-FhL0Mo/edit#heading=h.bab02cahfxx4