Κοσμικό χάος και αρμονία ΙΙ: Ανακαλύπτοντας τα σώματα της ουράνιας σφαίρας

Συνάντηση 7η: Κυριακή 23/4, στις 19.00


“Κοσμικό χάος και αρμονία ΙΙ: Ανακαλύπτοντας τα σώματα της ουράνιας σφαίρας”

Στη προηγούμενη συνάντηση διερευνήσαμε τους μηχανισμούς πίσω από την δημιουργία του σύμπαντος, καθώς και τις συνθήκες οι οποίες επέτρεψαν τον σχηματισμό των πρώτων αστεριών. Επίσης, μελετήσαμε πώς αυτά λειτουργούν και πώς συνθέτουν ατομικούς πυρήνες στο εσωτερικό τους. Έπειτα, ακολουθώντας την ατομική θεωρία του υλικού κόσμου, τόσο σε επιστημονικό όσο και σε φιλοσοφικό επίπεδο, είδαμε σε ποια χημικά στοιχεία και ποιες διαδικασίες οφείλουμε την ύπαρξη μας.

Στην δεύτερη συνάντηση θα κάνουμε μια σύντομη περίληψη των προηγούμενων και θα συνεχίσουμε με τις διαδικασίες σχηματισμού μεγαλύτερων δομών όπως των πλανητικών συστημάτων και γαλαξιών. Επίσης θα δούμε πώς αυτά απεικονίζονται στην ιδεατή επιφάνεια του ουράνιου θόλου και πώς η παρατήρηση τους μας έδωσε τις πληροφορίες που έχουμε.

Το υλικό της πρώτης συνάντησης: https://drive.google.com/drive/folders/0B_XIClmAsxqiZzZKeWw0d3hkS1E?usp=sharing