Ανανέωση καταλόγου

bibliothiki

Ανέβηκε ενημερωμένος ηλεκτρονικός κατάλογος των διαθέσιμων προς δανεισμό βιβλίων για τον Νοέμβρη.

Μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ

Υπενθυμίζουμε ότι ο ηλεκτρονικός κατάλογος δεν είναι πλήρης ακόμα, καθώς είμαστε σε στάδιο συνεχούς καταλογογράφησης.